Dark story Mobile เผยเคล็ดวิชาตัวเบาที่สาย PVP ต้องจัด

ใครเป็นสาย PVP ต้องจัดแล้วกับเคล็ดวิชาตัวเบาของ Dark story Mobile เกมมือถือสไตล์ลุยยุทธภพแบบ 3D MMORPG ที่ทางเกมเอามาฝากกัน ซึ่งเคล็ดวิชานี้จะช่วยให้ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แถมสกิลนี้เราสามารถนำมาปรับใช้งานได้ทุกสถานะการณ์เลยนะ ทั้งเวลาไล่ล่าคู่ต่อสู้ หรือการหนีจากการถูกไล่โจมตีของศัตรูก็ตาม การใช้งานสกิลวิชาตัวเบา   สกิลวิชาตัวเบาจะอยู่ในช่องสกิลเสริมของตัวละครจำเป็นต้องหาตำรามาเรียน เมื่อเรียนแล้วสกิลจะอยู่ในช่องสกิลเสริม สามารถเลือกใช้งานได้ หลังจากกดใช้งานแล้วตัวละครจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นมาก ในช่วงระยะเวลาหนึ่งใช้ได้ดีในการ PVP แล้วหาตำรามาจากที่ไหน?…

How Playing Random Lottery Numbers Can Ruin Your Own_1

Individuals that are pondering how to get a windfall can discover useful information online. Whether you just love playing the game, the rush…
Copyright © 2024 ab-clairnet. All Right Reserved.